ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

เครื่องพิมพ์ฉลากอัตโนมัติ


ความสามารถ

ความเร็วในการพิมพ์ 4 นิ้ว ต่อวินาที พื้นที่การพิมพ์ กว้าง 8 นิ้ว ยาว 200 นิ้ว

ระบบการพิมพ์ใช้ความร้อนจากผ้าหมึก
ความละเอียดในการพิมพ์ 300 dpi

196

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

13

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

78

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ