ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

เครื่องบดสมุนไพร


ความสามารถ

อัตาการผลิต 5 กก. ต่อ ชม.

ตีวัตถุดิบที่แห้งสนิทให้ละเอียดด้วยใบตี

196

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

13

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

78

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ