ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

เครื่องปิดฝากระป๋อง


ความสามารถ

เครื่องปิดฝากระป๋อง แบบกึ่งอัตโนมัติ ใช้ปิดผนึกฝากระป๋องแบบตะเข็บสองชั้น

เครื่องปิดฝากระป๋อง แบบกึ่งอัตโนมัติ ใช้ปิดผนึกฝากระป๋องแบบตะเข็บสองชั้น

สามารถซีลฝากระป๋อง 1 กระป๋อง 30 วินาที

สามารถใช้กับฝากระป๋องเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 9 เซนติเมตร

เครื่องสามารถปรับความสูงต่ำตามขนาดของกระป๋อง

197

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

26

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

81

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ