ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

เครื่องซีลสูญญากาศ


ความสามารถ

50-80 ชิ้น ต่อ ชั่วโมง

การซีลสูญญากาศ คือ วิธีการเก็บรักษาบรรจุภัณฑ์ โดยการดูดอากาศออกจากบรรจุภัณฑ์ ก่อนทำการปิดซีลปิดปากถุง ด้วยเครื่องสูญญากาศ ช่วยให้ยืดอายุการเก็บรักษาอาหารให้นานมากขึ้น  ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บอาหาร ควบคุมกลิ่นรบกวนจากสินค้าที่มีกลิ่นแรง ป้องกันความชื้นของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสาเหตุของเชื้อราได้ ฯ

196

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

13

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

78

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ