ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

Pilot Scale Injection Machine


ความสามารถ

เครื่องฉีดพลาสติก ขนาด 80 ตัน, 150 ตัน บริการช่วยทดลองผลิต ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานทดสอบให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการช่วยทดลองผลิต ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานทดสอบให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป

เครื่องฉีดพลาสติก

ขนาด 80 ตัน, 150 ตัน

196

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

13

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

78

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ