ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เครื่องขึ้นรูปแบบจิ๊กเกอร์ (Mechanical Jigger)


ความสามารถ

โดยใช้ใบมีดเป็นตัวกำหนดรูปร่าง ของผลิตภัณฑ์ ลักษณะของใบมีดที่ใช้ ทำจากวัสดุที่เป็นไม้เนื้อแข็ง และโลหะ