ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย


ความสามารถ

ขนาด 1 กิโลกรัม/ชม. ใช้ไฟฟ้า 380 โวลท์ 5 KW.

เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Drier) คุณลักษณะ ทำเป็นผงได้ 1 กก./ชม.

196

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

13

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

78

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ