ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย


ความสามารถ

-แปรรูปวัตถุดิบที่เป็นของเหลวให้เป็นผง โดยการฉีดฝอยของเหลวให้กระจายในถังลมร้อน ระเหยน้ำได้ 5ลิตรต่อชั่วโมง

ใช้อบแห้งพ่นฝอย

197

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

26

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

81

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ