ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

เครื่องพิมพ์ฉลากสีแบบม้วน


ความสามารถ

-ความละเอียด 1200 x 1200 dpi. -ความเร็วในการพิมพ์ 50-200 มม./วินาที

-ฉลากแบบวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว
-ฉลากสีเหลี่ยม ขนาด 2x3 นิ้ว, ขนาด 3x4 นิ้ว, ขนาด 4x6 นิ้ว
-ฉลากวงรี ขนาด 3x4 นิ้ว

196

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

13

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

78

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ