เครื่องสแกนสามมิติสำหรับสแกนเท้าโดยเฉพาะ

สามารถสแกนเท้าพร้อมกับวัดขนาดและบอกตำแหน่งกระดูกของเท้าได้อััตโนมัติ

พื้นที่ในการใช้งาน : 400x200x350 mm.

ความละะเอียด : Y(W) - Z(H) = 1mm. x (L) = 2 mm.

197

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

26

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

81

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ