ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

เครื่องคั้นน้ำผลไม้แบบสกรู


ความสามารถ

ขนาด 50 ลิตร/ชม.

เป็นเครื่องแบบสกรูอัด ใช้สำหรับคั้นน้ำผลไม้ 

196

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

13

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

78

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ