ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

เครื่องพิมพ์ 3D


ความสามารถ

ความเร็วในการสร้าง20มม./ชม.

ใช้สำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ วัสดุเป็นพลาสติก

196

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

13

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

78

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ