ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

เครื่องปริ้น 3 มิติ รุ่น DELTA X2000


ความสามารถ

พิมพ์วัสดุแบบ 3D โดยใช้เส้นพลาสติกชนิด PLA/ABS เส้นพลาสติก 1.75 cm. พื้นที่การพิมพ์งานภายในเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลม 20 cm. สูง 30 cm. ความเร็วเฉลี่ยในการพิมพ์งาน 60 mm./วินาที

พิมพ์วัสดุแบบ 3D โดยใช้เส้นพลาสติกชนิด PLA/ABS
เส้นพลาสติก 1.75 cm.
พื้นที่การพิมพ์งานภายในเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลม
20 cm. สูง 30 cm.
ความเร็วเฉลี่ยในการพิมพ์งาน 60 mm./วินาที

197

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

26

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

81

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ