เครื่องช่วยในการขึ้นรูปโมเดล 3มิติ

     ที่สามารถช่วยให้ปั่นโมเดล 3มิติ ผ่านหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์เหมือนกับปั่นชิ้นงานจริง

พื้นที่ในการใช้งาน :160W x 120H x 70D

การเคลื่อนไหว : การหมุนของข้อมือ

ความละเอียด : >450dpi ~ 0.055mm.

197

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

26

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

81

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ