ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

เครื่องคัดแยกคุณภาพน้ำหนักเมล็ดพันธุ์


ความสามารถ

อัตราการผลิต 100 กก. ต่อ ชม.

ใช้หลักการดูดเมล็ดที่มีน้ำหนักต่างกันเพื่อแยกเกรด

196

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

13

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

78

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ