ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

เครื่องสกัดสมุนไพร (Hi-Speed Extractor Model HX-10E/DS)


ความสามารถ

เครื่องสกัดด่วนเป็นเครื่องสกัดที่ใช้น้ำที่มีอุณหภูมิและความดันสูง ไหลชะผ่านวัตถุดิบที่บดย่อยทำให้ได้น้ำสกัดในเวลารวดเร็วกว่าถังต้มสกัดทั่วไปประมาณ 6-12 เท่า และได้น้ำสกัดที่มีตัวยาจำนวนมาก คงเหลือแต่กากที่เจือจาง

เครื่องสกัดด่วน  (HI SPEED EXTRACTOR)

เครื่องสกัดด่วนสามารถใช้สกัดสารสำคัญจากวัตถุดิบออกมาเป็นน้ำสกัดได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ชา กาแฟ สมุนไพร ยาจีน ฯลฯ การสกัดน้ำสมุนไพรทั่วไปนั้นจะทำโดยการต้มสกัดในหม้อเป็นเวลานาน สมุนไพรบางชนิดใช้เวลาต้มนานถึง 36 ชั่วโมง ในการผลิตเป็นอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้หม้อต้มสกัดขนาดใหญ่จำนวนมากเพื่อที่จะสามารถผลิตปริมาณมากๆได้ ซึ่งการใช้หม้อต้มสกัดขนาดใหญ่จำเป็นต้องลงทุนสร้างโรงงานและอุปกรณ์เครื่องจักรสนับสนุนใหญ่ตามไปด้วย เครื่องสกัดด่วนสามารถสกัดได้เร็วกว่าการต้มสกัด 6-12 เท่า และประหยัดพลังงาน 5-12.5 เท่า

หลักการทำงานของ HI SPEED EXTRACTOR

เครื่องสกัดด่วนเป็นเครื่องสกัดที่ใช้น้ำที่มีอุณหภูมิและความดันสูง ไหลชะผ่านวัตถุดิบที่บดย่อยทำให้ได้น้ำสกัดในเวลารวดเร็วกว่าถังต้มสกัดทั่วไปประมาณ 6-12 เท่า และได้น้ำสกัดที่มีตัวยาจำนวนมาก คงเหลือแต่กากที่เจือจาง

วัตถุดิบถูกบรรจุเข้าทางด้านบนถังสกัด(Extractor)  ถังต้มน้ำแรงดันสูง (Pressure tank) ทำหน้าที่ทำน้ำร้อนความดันสูงส่งมาสู่ถังสกัดไหลชะผ่านวัตถุดิบมายังถังเก็บ (Extract tank) น้ำจะไหลกลับสู่ถังเก็บ หลังจากที่สกัดเสร็จแล้วกากจะไหลลงด้านล่างสู่ถังเก็บกาก (Residue tank) ต่อไป

Hi-Speed Extractor Model HX-10

 • ขนาดถังวัตถุดิบ 10 ลิตร 
 • สามารถสกัดสารสำคัญได้อย่างรวดเร็วกว่าหลายเท่าตัว
 • สามารถสกัดสารสำคัญเข้มข้น ได้ค่าบริกซ์สูงกว่า
 • หม้อแรงดันถูกออกแบบมาให้สามารถเพิ่มอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว
 • โครงสร้างมีความแข้งแรงทนทานต่อแรงดันสูง
 • ประหยัดพลังงานกว่า 5 เท่าตัว
 • ประหยัดแรงงานเพราะใช้เวลาน้อยกว่า
 • ใช้พื้นที่น้อยในการติดตั้ง ประหยัดต้นทุนอาคารสถานที่ประกอบการ
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  เครื่องจักรได้รับการรับรองมาตรฐานจาก TMA MARK
196

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

13

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

78

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ