ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

เครื่องตัดอเนกประสงค์


ความสามารถ

ใช้ตัดเอนกประสงค์

ใช้ตัดเอนกประสงค์

196

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

13

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

78

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ