ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

424 ม.2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
สถานที่ตั้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตั้งอยู่ที่ 424 ม.2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ข้อมูลการติดต่อ
0 5428 1884,0 5428 2376,0 5428 2375
cimrd@diprom.mail.go.th