ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

222 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
สถานที่ตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ตั้งอยู่ที่ 222 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูลการติดต่อ
045 314 216-7
ipc7@diprom.mail.go.th