ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์


ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

197

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

26

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

81

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ