ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต

ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
สถานที่ตั้ง
ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต ตั้งอยู่ที่ ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
ข้อมูลการติดต่อ
02-058-4988,02-391-5340-43,1358