ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

165 ถนนกาญจนวนิช ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11
สถานที่ตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ตั้งอยู่ที่ 165 ถนนกาญจนวนิช ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลการติดต่อ
(074)-211905-8, 211267, 219070
ipc11@diprom.mail.go.th