ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

67 ม.1 ถนนสุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี

ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9
สถานที่ตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ตั้งอยู่ที่ 67 ม.1 ถนนสุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี
ข้อมูลการติดต่อ
0 3878 4064-7
ipc9@diprom.mail.go.th