ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
สถานที่ตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ตั้งอยู่ที่ 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูลการติดต่อ
053-245361-2
ipc1@diprom.mail.go.th