ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

131 หมู่ที่ 10 ถนนเทพรัตนกวี ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
สถานที่ตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ตั้งอยู่ที่ 131 หมู่ที่ 10 ถนนเทพรัตนกวี ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลการติดต่อ
0 7720 0395-8
ipc10@diprom.mail.go.th