ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3

200 หมู่ 8 ถนนเลี่ยงเมือง ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3
สถานที่ตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 ตั้งอยู่ที่ 200 หมู่ 8 ถนนเลี่ยงเมือง ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
ข้อมูลการติดต่อ
0 5661 3161
ipc3@diprom.mail.go.th