ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

333 ถนนมิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
สถานที่ตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ตั้งอยู่ที่ 333 ถนนมิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
ข้อมูลการติดต่อ
044 419 622
ipc5@dipc6@diprom.mail.go.th