ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

117 หมู่ที่ 1 ถ.มาลัยแมน ต.ดอนกำยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
สถานที่ตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ตั้งอยู่ที่ 117 หมู่ที่ 1 ถ.มาลัยแมน ต.ดอนกำยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ข้อมูลการติดต่อ
0 3544 1031
ipc8@diprom.mail.go.th