ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

86 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5
สถานที่ตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ตั้งอยู่ที่ 86 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ข้อมูลการติดต่อ
0 4330 6590-3, 0 4330 6596-7, 0 4330 6874
ipc5@diprom.mail.go.th