ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

399 หมู่ 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จ.อุดรธานี 41330

ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
สถานที่ตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ตั้งอยู่ที่ 399 หมู่ 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จ.อุดรธานี 41330
ข้อมูลการติดต่อ
042-207232
ipc4@diprom.mail.go.th