ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์


บริการให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น ในการออกแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์

197

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

26

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

81

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ