ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

ให้เข้าศึกษาดูงาน


เปิดให้สถานบันการศึกษามหาวิทยาลัย / วิทยาลัย / โรงเรียน / กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูต้นแบบโรงงานแปรรูปพร้อมทั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมแปรรูป

197

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

26

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

81

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ