ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต

บริการให้คำปรึกษายกระดับนวัตกรรมสู่การผลิตได้จริง


ให้บริการยกระดับธรุกิจพร้อมการพัฒนานวัตกรรมสู่การผลิตได้จริง

 

 ให้บริการยกระดับธรุกิจพร้อมการพัฒนานวัตกรรมสู่การผลิตได้จริง


สร้างนวัตกรรมได้อย่างตรงจุด ปรับแบบด้วยความเข้าใจ พัฒนานวัตกรรมที่ง่ายต่อการผลิต จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในกลไกต่างๆ สำหรับการทำงานเพื่อรองรับนวัตกรรมจากไอเดียต่อยอดที่ไปได้กว่าได้อย่างเป็นจริง
- บริการให้คำปรึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนานวัตกรรม
- แนวทางการออกแบบและวิธีการผลิตที่เหมาะสม
- เชื่อมโยงสู่การผลิตที่ทำได้จริง


Website : www.itc.or.th
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Facebook : ITC Industry Transformation Center - ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358

 

197

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

26

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

81

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ