ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ


ให้บริการบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ เช่น กระป๋อง PET ฝาอลูมิเนียม , ถุงฝอยล์ , ถุงไนลอนหรือถุงสูญญากาศ , ถุงเพาซ์รีทอร์ทหรือถุงทนความร้อน , ขวดแก้ว , จำนวน 40 ชิ้น/กิจการ เพื่อใช้ทดลองบรรจุกับเครื่องจักรต่างๆ

197

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

26

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

81

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ