ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ถังกวนน้ำดิน


ความสามารถ

ใช้ในการกวนผสม เพื่อเตรียมน้ำดินในการนำไปขึ้นรูป โดยนำดินเป็นก้อนหรือแผ่นใส่ลงไปในถังกวน จะเกิดน้ำดินที่เข้มข้น สามารถนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิก