ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

งานบริการออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/ตราสินค้า


งานบริการออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/ตราสินค้า ต้นแบบบรรจุภัณฑ์/ฉลาก/กล่องกระดาษ

197

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

26

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

81

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ