ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต

ออกแบบผลิตภัณฑ์


ให้คำปรึกษาเพื่อออกแบบการสร้างนวัตกรรมด้วยการ Design Creative

 

ปรับแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้วยความเข้าใจ ในนวัตกรรมที่ง่ายต่อการผลิต ต้องอาศัยความเข้าใจในกลไกต่างๆ รวมไปถึงการเริ่มต้นอย่างงานด้านการออกแบบที่สำคัญสำหรับการนับหนึ่งก้าวแรกสุดของการสร้างสรรค์นวัตกรรม
.
ด้วยบริการจากศูนย์ ITC ที่พร้อมช่วยพัฒนาเป็นคู่คิด ช่วยปรับปรุงนวัตกรรมให้คำแนะโดยผู้เชี่ยวชาญหากติดขัดหรือประสบปัญหาไปตลอดจนการเริ่มต้นออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ
ติดต่อเข้าใช้บริการผ่านช่องทางออนไล์นจากศูนย์ ITC ได้ที่
Website : www.itc.or.th
Facebook : ITC Industry Transformation Center - ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel.02-058-4988,02-391-5340-43,1358

197

บริการเครื่องจักรทั่วประเทศ

26

บริการด้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

81

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ OEM ทั่วประเทศ